Finance

Převodní poměr

Konverzní poměr je počet kmenových akcií, které by držitel konvertibilního cenného papíru mohl obdržet předložením cenného papíru emitentovi ke konverzi. Velikost poměru je uvedena ve smlouvě doprovázející konvertibilní cenný papír v době jeho vydání. Například když držitel konvertibilního dluhopisu v nominální hodnotě 1 000 USD může obchodovat s cenou za konverzi 20 USD za akcii, obdrží držitel 50 akcií kmenových akcií emitenta.

Pokud je s převoditelným cenným papírem spojen vysoký převodový poměr, má to tendenci zvyšovat cenu cenného papíru, protože investoři mají příležitost jej převést na více kmenových akcií emitenta. Emitent, který nechce splácet dluhopis, může nastavit příznivý konverzní poměr, který povzbuzuje investory, aby vyměnili držbu dluhopisů za kmenové akcie.