Finance

Konflikt zájmů

Konflikt zájmů je situace, ve které může osobní zájem osoby narušit jeho povinnost rozhodovat ve veřejném zájmu nebo pro zaměstnavatele. Ke střetu zájmů například dochází, když vedoucí nákupu společnosti vlastní také jednoho z dodavatelů, kterým společnost vystavuje nákupní objednávky. Jako další příklad se ředitel společnosti rozhodne přemístit sídlo společnosti blíže k jeho osobnímu bydlišti, ačkoli to bude pro společnost nákladné a bude vyžadovat delší dobu dojíždění zaměstnanců.

Existence střetu zájmů nutně neznamená, že došlo k jakékoli nesprávné činnosti. Dobrým způsobem, jak se jednotlivec vypořádat se situací střetu zájmů, je uvést situaci a odstranit se z rozhodovacího procesu, který konflikt způsobuje.