Finance

Aktivita na úrovni produktu

Aktivita na úrovni produktu je akce prováděná na podporu konkrétního produktu nebo aktivity. Tyto akce se provádějí bez ohledu na objem výroby nebo objem služby spojené s produktem. Příklady aktivit na úrovni produktu jsou:

  • Náklady na produktového manažera pro produkt

  • Náklady na návrh produktu

  • Náklady na návrh obalu produktu

  • Náklady na vydání objednávky technické změny

  • Náklady na reklamu produktu

V rámci hierarchie nákladů v kalkulačním systému založeném na činnostech jsou aktivity na úrovni produktu umístěny blízko středu, jak je uvedeno v následujícím seznamu hierarchie:

  1. Činnosti na úrovni jednotek

  2. Dávkové činnosti

  3. Činnosti na úrovni produktu

  4. Činnosti na úrovni zařízení