Finance

Omezení vnitřních kontrol

Systém kontrol neposkytuje absolutní jistotu, že budou splněny kontrolní cíle organizace. Místo toho v každém systému existuje několik inherentních omezení, která snižují úroveň jistoty. Tato inherentní omezení jsou následující:

  • Koluze. Dva nebo více lidí, kteří jsou podle systému kontroly nad sebou hlídáni, by se místo toho mohli domluvit, aby systém obcházeli.

  • Lidská chyba. Osoba zapojená do kontrolního systému by mohla jednoduše udělat chybu, možná zapomněla použít kontrolní krok. Nebo osoba nerozumí tomu, jak má být použit řídicí systém, nebo nerozumí pokynům souvisejícím se systémem. To může být způsobeno přiřazením nesprávné osoby k úkolu.

  • Přepsání managementu. Někdo z manažerského týmu, který má k tomu oprávnění, může pro svou osobní výhodu přepsat jakýkoli aspekt kontrolního systému.

  • Chybějící oddělení povinností. Řídicí systém mohl být navržen s nedostatečným oddělením povinností, aby jedna osoba mohla narušit jeho řádný provoz.

V důsledku toho je třeba připustit, že žádný systém vnitřních kontrol není dokonalý. Vždy existuje způsob, jak může selhat nebo jej lze obejít.