Finance

Zkontrolovat registr

Šekový registr je dokument, na kterém jsou uvedena data platby, čísla šeků, částky plateb a jména příjemců všech plateb šekem. Tato sestava se používá k určení přesných plateb zahrnutých do kontroly; jako takový je považován za nezbytnou součást procesu splatnosti účtů. Zpráva může být také použita jako součást procesu odsouhlasení banky k určení, které vydané šeky dosud banku nevyřešily, a stejně tak položky odsouhlasení.

Pro každý běžný účet existuje samostatný kontrolní registr. Například jeden šekový registr je vytvořen pro platby šeků provedených z provozního účtu, zatímco samostatný šekový registr je použit pro platby šeků provedené z mzdového účtu.

Registr obsahuje informace seřazené podle kontrolního čísla. Je také možné seřadit sestavu podle názvu dodavatele, který lze poté použít k určení objemu a frekvence plateb určitým dodavatelům.

Kontrolní registr je standardní formát zprávy a je k dispozici v jakémkoli balíčku účetního softwaru. Některé softwarové balíčky vyžadují, aby byla tato sestava spuštěna jako součást procesu kontroly tisku.

Podobné podmínky

Šekovému registru se také říká deník výplat hotovosti.