Finance

Boční fúze

Boční fúze je fúze s jinou firmou zhruba stejné velikosti. Podniky uzavírají boční fúze z následujících důvodů:

  • Výhody fakturace. Kombinovaná firma je nyní v pozici, aby se kvalifikovala pro nabídky pro větší potenciální zákazníky.

  • Snižování nákladů. Kombinace firem vytváří příležitost eliminovat nadbytečné režijní náklady.

  • Odbornost. Kombinované firmy nyní mají více personálu, což jí dává více souhrnných odborných znalostí, než tomu bylo dříve.

Existuje několik problémů, které mohou narušit dokončení boční fúze, včetně následujících:

  • Řízení. Jelikož jsou tyto dva slučující se subjekty rovnocenné, neexistují žádné jasné údaje o tom, kdo podnik řídí.

  • Jméno firmy. Vzhledem k tomu, že společnosti mají přibližně stejnou velikost, neexistuje žádný dominantní subjekt, který by vynucoval používání svého názvu společnosti. Místo toho je pravděpodobné, že obě strany budou bojovat o název, který se má použít.

  • Umístění. Opět platí, že jelikož jsou společnosti přibližně stejné velikosti, může být obtížné vyjednat, kde bude kombinovaná entita sídlit.