Finance

Akciový bonusový plán

Akciový bonusový plán je pobídkový plán, podle kterého jsou zaměstnanci odměňováni podíly na akciích jejich zaměstnavatele. Ujednání je klasifikováno jako kvalifikovaný důchodový plán, takže se na něj vztahují nařízená pravidla pro důchodové plány, jako je zákaz výběrů před věkem 59 1/2, s minimálním požadovaným rozdělením od 70 let. Rovněž nemůže dojít k žádné diskriminaci ve prospěch vysoce odměňovaných zaměstnanců.

Ujednání je podobné plánu sdílení zisku, kromě toho, že příspěvky zaměstnavatele do plánu nemusí nutně vycházet z jeho ziskovosti. Maximální příspěvek je 25% roční odměny každého zaměstnance. Tyto příspěvky jsou pro zaměstnavatele daňově odečitatelné. Zaměstnanci mohou získat z jakéhokoli zhodnocení ceny akcií, ale ujednání je také vystavuje riziku poklesu ceny akcií - což může být velkým problémem, když je velká část jejich důchodových úspor investována do jedné společnosti.

Související témata

Účtování kompenzace na základě akcií

Průvodce lidskými zdroji