Finance

Poměry dluhu

Poměry dluhu měří, do jaké míry organizace používá dluh k financování svých operací. Mohou být také použity ke studiu schopnosti účetní jednotky platit za tento dluh. Tyto poměry jsou důležité pro investory, jejichž kapitálové investice do podniku by mohly být ohroženy, pokud je úroveň dluhu příliš vysoká. Věřitelé jsou také zanícenými uživateli těchto ukazatelů, aby určili, do jaké míry mohou být půjčené prostředky ohroženy. Klíčové poměry dluhu jsou následující:

  • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu. Vypočítá se vydělením celkové částky dluhu celkovou částkou vlastního kapitálu. Záměrem je zjistit, zda financování pochází z přiměřené části dluhu. Věřitelé rádi vidí velký podíl v podnikání.

  • Poměr dluhu. Vypočítáno vydělením celkového dluhu celkovými aktivy. Vysoký poměr znamená, že aktiva jsou financována primárně dluhem, nikoli vlastním kapitálem, a je považován za riskantní přístup k financování.

  • Poměr krytí dluhové služby. Vypočítá se vydělením celkového čistého ročního provozního příjmu celkovým ročním splácením dluhu. Tím se měří schopnost podniku splácet jistinu i úrokovou část svého dluhu.

  • Poměr úrokového krytí. Vypočítá se vydělením zisku před úrokem a zdaněním úrokovým nákladem. Záměrem je zjistit, zda podnik může alespoň splácet své úrokové platby v době splatnosti, i když zůstatek úvěru nelze splatit. Toto opatření funguje dobře v případech, kdy se očekává, že půjčka bude převedena do nové půjčky, jakmile dosáhne splatnosti.

Je užitečné vykreslit tato měření na trendovou čáru. Tímto způsobem odhalíte existenci jakýchkoli problémů, kdy se dluhové zatížení účetní jednotky v průběhu času zvyšuje nebo kde klesá její schopnost splácet dluh. Poměry dluhu jsou obzvláště znepokojivé, když podnik chce, aby ratingová agentura udělila rating některému ze svých dluhových cenných papírů; pokud poměry odhalí vysoké zadlužení, může ratingová agentura přiřadit nízké hodnocení, které zvyšuje úrokové náklady prodaných cenných papírů.