Finance

Ověřený finanční výkaz

Certifikovaný finanční výkaz je výkaz zisku a ztráty, rozvaha a / nebo výkaz peněžních toků, který je vydáván spolu se zprávou o auditu od certifikovaného veřejného účetního. Ve zprávě o auditu auditor potvrzuje přesnost účetní závěrky. Investiční komunita a věřitelé, kteří by si jinak mohli být jisti přesností účetní závěrky účetní jednotky, potřebují ověřené finanční výkazy. Veřejně vlastněná společnost musí vydávat ověřené finanční výkazy.