Finance

Míra alokace

Míra alokace je standardní částka režijních nákladů aplikovaná na jednotku výroby nebo jinou míru činnosti. To se provádí při přesouvání nákladů na nákladový objekt, což může být vyžadováno v jednom z účetních rámců, aby se zajistilo, že se na zásoby použijí úplné náklady. Míra alokace může být také použita jako součást interního účetního úsilí, aby bylo zajištěno, že režijní náklady budou použity v celém podniku.

Jako příklad režijní sazby má podnik fond režijních nákladů továrny ve výši 100 000 USD a běžně produkuje 20 000 widgetů za měsíc. V tomto případě je alokační sazba 5 $ za widget, který se počítá takto:

100 000 $ Pool / 20 000 výrobních jednotek = 5 $ Míra alokace

Jako další příklad přiděluje mateřská společnost svou korporátní režii svým dceřiným společnostem na základě jejich výnosů. Celková firemní režie je 1 milion USD a součet všech výnosů generovaných všemi dceřinými společnostmi je 100 milionů USD. Vzhledem k těmto úrovním aktivity by sazba alokace měla činit 0,01 milionu USD za milion příjmů. Pokud tedy dceřiná společnost generuje výnosy ve výši 20 milionů USD, sazba alokace vyžaduje, aby na tuto dceřinou společnost bylo aplikováno 200 000 USD.