Finance

Odpočitatelný dočasný rozdíl

Odpočitatelný dočasný rozdíl je dočasný rozdíl, který přinese částky, které lze v budoucnu odečíst při určování zdanitelného zisku nebo ztráty. Dočasný rozdíl je rozdíl mezi účetní hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovým základem. O odložené daňové pohledávce se účtuje u všech odpočitatelných dočasných rozdílů, pokud je pravděpodobné, že bude k dispozici zdanitelný zisk, který bude započten proti odpočitatelným rozdílům.