Finance

Definice tržní ceny

Tržní cena se obecně považuje za cenu, za kterou lze aktivum koupit nebo prodat. Existuje několik variant konceptu, v závislosti na kontextu, ve kterém je použit. Alternativní definice jsou:

  • Cenné papíry obchodované na burze. Pokud jsou dluhové nebo majetkové cenné papíry obchodovány na burze, jejich tržní cena se považuje za poslední cenu, za kterou byly prodány.

  • Cenné papíry obchodované přes přepážku. Pokud se s dluhovými nebo majetkovými cennými papíry obchoduje na mimoburzovním trhu, jejich tržní cena se považuje za rozpětí, které je omezeno jejich aktuálními nabídkovými a prodejními cenami.

  • Hmotné zboží. Za tržní cenu hmotného zboží se považuje cena, za kterou lze zboží prodat v tržních transakcích mezi nezávislými stranami na aktivním trhu. Tržní cena se nepovažuje za důsledek nuceného prodeje, kdy prodejce nemá dostatek času na kontaktování všech možných uchazečů nebo na získání celé řady nabídek.

Tržní cena je z účetního hlediska velmi zajímavá, protože ji lze použít k zaznamenání nákladů na určité transakce. Používá se také jako srovnávací nástroj; pokud je zaznamenaná cena aktiva vyšší než jeho tržní cena, mohou účetní pravidla požadovat, aby se zaznamenané náklady aktiva snížily na jeho tržní cenu nebo upravenou verzi tržní ceny.

Podobné podmínky

Tržní cena je také známá jako tržní hodnota.