Finance

Sociální účetnictví

Sociální účetnictví měří environmentální a sociální dopady organizace. Tento přístup jde nad rámec běžné formulace finančních výkazů, aby se také změřil dopad firmy na zúčastněné strany. Sociální účetnictví lze tedy použít k určení odpovědnosti organizace. Tento přístup je obzvláště užitečným nástrojem pro neziskové a vládní subjekty, protože jejich poslání je více zaměřeno na zlepšování společensky a environmentálně významných aktivit. Aktivní měření a využívání sociálního účetnictví umožňuje manažerům soustředit se na ty akce, které jsou pro zúčastněné strany obzvláště důležité, a tím dlouhodobě zlepšit přijetí organizace.