Finance

Definice cenové efektivity

Cenová účinnost je koncept, že cena, za kterou se aktivum prodává, by již měla odrážet všechny veřejné informace o nabídce a poptávce, které se ho týkají. Variace konceptu uvádí, že změny v těchto informacích se okamžitě promítnou do tržní ceny, zatímco ještě další verze uvádí, že cena již odráží informace, které jsou veřejně i soukromě dostupné. Z této koncepce vyplývá, že by nemělo být možné, aby investor trvale vydělával nadměrné výnosy.

Realisticky mohou kupující a prodávající souhlasit s cenami, které se liší od toho, jaké dokonalé informace o aktivu by uváděly, že by cena měla být, což naznačuje, že cenová účinnost je nedokonalý koncept. Zdá se tedy pravděpodobné, že cenovou účinnost lze vychýlit takovými faktory, jako jsou:

  • Relativní potřeba stran transakce koupit nebo prodat aktivum. Například prodejce může zoufale potřebovat hotovost, a proto zaplatí cenu nižší, než by trh označil za přiměřenou.

  • Vnímaná kvalitativní podmínka aktiva. Prodejce si obvykle myslí, že je aktivum v lepším stavu než kupující, takže prodejce chce vyšší cenu, než je kupující ochoten zaplatit.

Vzhledem k těmto variacím konceptu by cenová účinnost měla být považována spíše za teoretický než za zcela realistický koncept.