Finance

Interní dokument

Interní dokument je záznam, který je vytvořen a uložen v rámci firmy. Tento dokument slouží k podpoře procesů organizace. Příklady interních dokumentů jsou:

  • Časové rozvrhy zaměstnanců a časové rozvrhy

  • Výrobní plány

  • Požadavky na nákup

  • Příjem hlášení

  • Prodejní objednávky

  • Povolení šrotu

Interní dokumenty nejsou sdíleny s externími stranami. Když auditor prozkoumává účetní knihy organizace, málo spoléhá na interní dokumenty, protože jsou vytvářeny interně, a je tedy pravděpodobnější, že byly vytvořeny nebo pozměněny než dokumenty získané od třetích stran.