Finance

Články o partnerství

Články o partnerství jsou součástí formální dohody mezi účastníky obchodního subjektu, kteří chtějí spojit svůj kapitál a práci. Články mohou řešit řadu problémů, například:

  • Výše kapitálových vkladů, které má každá strana poskytnout

  • Okolnosti, za nichž lze argumenty předložit k arbitráži

  • Okolnosti, za kterých mohou být partneři vyloučeni

  • Okolnosti, za kterých lze prodat nebo převést zájmy partnerství

  • Povinnosti přidělené každému partnerovi

  • Primární místo podnikání partnerství

  • Název podnikatelského subjektu

  • Poměr zisků a ztrát, který má být přidělen každému partnerovi