Finance

Čas přidané hodnoty

Čas s přidanou hodnotou je čas strávený zlepšením výsledku procesu. Toto je obvykle jen doba zpracování spojená s produkcí. Všechny ostatní intervaly spojené s procesem, jako je čekací doba a doba fronty, nepřispívají k výsledku nic, a proto se považují za čas bez přidané hodnoty. Tento koncept se používá k identifikaci činností bez přidané hodnoty a jejich eliminaci z procesu, takže se zkracuje celková doba potřebná k dokončení procesu. Když se tímto způsobem zkrátí doba trvání výrobního procesu, může to být konkurenční výhoda, protože podnik může rychleji reagovat na požadavky zákazníků.

Je možné, že množství procesu s přidanou hodnotou v procesu zkomprimujete. Obvykle je však jednodušší nejprve vyloučit nebo zkrátit čas bez přidané hodnoty, protože zahrnuje tak velkou část celkové doby zpracování.