Finance

Odložená údržba

Odloženou údržbou se rozumí opravy zařízení a vybavení, které se neprovádějí v době, kdy by tato akce měla být provedena. Opravy jsou nutné, aby se aktiva udržovala na přiměřené kapacitní úrovni. Vedení se obvykle rozhodne odložit údržbu, aby mohla krátkodobě vykázat vyšší výdělky. Dalším důvodem je, že podnik má takové neadekvátní peněžní toky, že si nemůže dovolit vynakládat nezbytné výdaje. Třetím důvodem pro odloženou údržbu je to, že některá aktiva se blíží ke konci své životnosti, takže vedení ke konci tohoto období váží svou údržbu zpět.