Finance

Zájem

Úroky jsou náklady na finanční prostředky zapůjčené subjektu věřitelem. Tyto náklady se obvykle vyjadřují jako procento jistiny na ročním základě. Úrok lze vypočítat jako jednoduchý úrok nebo složený úrok, kde složený úrok vede k vyšší návratnosti pro investora. V závislosti na daňových zákonech příslušného vládního subjektu je úrokový náklad pro dlužníka daňově uznatelný.

Koncept úroku může také odkazovat na vlastnictví kapitálu investorem v podnikatelském subjektu.