Finance

Rozdělení

Rozdělení je rozdělení výnosů, výdajů nebo zisků, které jsou poté přiřazeny různým účtům, oddělením nebo dceřiným společnostem. Koncept se používá zejména pro přiřazování zisků do různých geografických oblastí podniku, což má dopad na zdanitelné zisky vykazované různým vládám. Například celkový příjem multi-state entity lze rozdělit na její dceřiné společnosti na úrovni státu na základě jejich individuálních prodejů, počtu zaměstnanců, základny aktiv nebo peněžních příjmů.