Finance

Rok od data (YTD)

Rok k datu označuje kumulativní zůstatek, který se na konci posledního vykazovaného období objeví na účtu výkazu zisku a ztráty v běžném roce. U finančních výkazů využívajících kalendářní rok se tedy koncept vztahuje k období mezi 1. lednem a aktuálním datem.

Zůstatky meziročně jsou obvykle prezentovány pro výnosy, náklady, výnosy nebo ztráty a jsou porovnány s meziročními informacemi za předchozí rok, aby bylo možné posoudit výkonnost podniku v běžném roce. Investory zajímají zejména meziroční čisté tržby a meziroční čisté zisky, protože to jsou nejlepší ukazatele souhrnné podnikové výkonnosti.