Finance

Půjčka

Půjčka je ujednání, na jehož základě věřitel umožňuje jiné straně použít finanční prostředky výměnou za výplatu úroků a vrácení finančních prostředků na konci úvěrové dohody. Půjčky poskytují likviditu podnikům a jednotlivcům a jako takové jsou nezbytnou součástí finančního systému.

Podmínky spojené s půjčkou jsou obsaženy ve směnce. Tyto podmínky mohou zahrnovat následující:

  • Úroková sazba, kterou má dlužník zaplatit, což může být variabilní nebo pevná sazba
  • Datum splatnosti úvěru
  • Velikost a data plateb, které mají být poskytnuty věřiteli
  • Částka jakéhokoli kolaterálu, který má být zaúčtován oproti bankovce

Půjčka, kterou může věřitel vyvolat, je půjčka na vyžádání. Pokud má být půjčka splácena v průběhu času podle pevně stanoveného harmonogramu, říká se jí splátkový úvěr.