Finance

Shoda cíle

Shoda cíle je situace, kdy lidé na různých úrovních organizace sdílejí stejný cíl. Dobře promyšlený organizační design způsobuje shodu cílů a vede k tomu, že organizace je schopna spolupracovat na dosažení strategie.