Finance

Odložený daňový závazek

Odložený daňový závazek vzniká, když účetní příjem převyšuje zdanitelný příjem. Pokud k tomu dojde, podnik uzná odložený daňový závazek z příjmu, který je založen na očekávané daňové sazbě vynásobené rozdílem mezi těmito dvěma druhy příjmů. Může trvat nějakou dobu, než bude tato daňová povinnost skutečně zaplacena, v závislosti na tom, do jaké míry daňový subjekt závazek odložil. Mezitím se závazek objeví v rozvaze organizace.

Důvodem, proč vůbec existuje odložený závazek, je to, že daňové zákony se v některých ohledech liší od platného účetního rámce (například GAAP nebo IFRS). Například daňové zákony mohou umožnit rychlejší uznání odpisových nákladů, zatímco GAAP mohou umožnit zpožděnější období uznání. To znamená, že účetní jednotka může ve své účetní závěrce vykázat vyšší příjem než v daňovém přiznání. Povinnost daně z příjmu by měla být uznána na rozdílu. Vzhledem k tomu, že podnik postupně vykazuje odpisy ve své účetní závěrce, zmenšuje se závazek a nakonec zmizí, jakmile budou uznány všechny odpisy.