Finance

Odhlášení

Odúčtování je odstranění dříve vykázaného finančního aktiva nebo finančního závazku z rozvahy účetní jednotky. Finanční aktivum by mělo být odúčtováno, pokud buď vypršela smluvní práva účetní jednotky na peněžní toky z aktiva, nebo bylo aktivum převedeno na třetí stranu (spolu s riziky a výhodami plynoucími z vlastnictví). Pokud rizika a výhody plynoucí z vlastnictví neprošli na kupujícího, musí prodávající subjekt i nadále uznat celé finanční aktivum a s jakoukoli obdrženou protihodnotou zacházet jako se závazkem.

Součástí procedury uzávěrky na konci roku může být krok ke kontrole všech dlouhodobých aktiv aktuálně v účetních knihách, aby se zjistilo, zda by některá měla být odúčtována. V opačném případě může nadměrné množství akumulovaných odpisů zaplnit rozvahu.