Finance

Zhuštěný výkaz zisku a ztráty

Zúžený výkaz zisku a ztráty snižuje většinu podrobností běžného výkazu zisku a ztráty na několik řádků. To obvykle znamená, že všechny řádkové položky s příjmem jsou agregovány do jedné řádkové položky, zatímco náklady na prodané zboží se zobrazují jako jedna řádková položka a všechny provozní náklady se objevují v jiné řádkové položce. Typický formát zkráceného výkazu zisku a ztráty je: