Finance

Přidělování

Přidělení je metodická distribuce prostředku do více entit. Například když společnost prodává akcie a existuje příliš mnoho objednávek na akcie, jsou akcie zpřístupněné k prodeji distribuovány investorům na základě přidělení. Podobně, pokud dojde k rozdělení akcií, jsou další akcie vydány stávajícím investorům v rámci systému přidělování, který je založen na jejich stávajících držbách akcií. Další příklad se týká rozpočtovaných fondů, kde jsou prostředky přidělovány návrhům kapitálových výdajů na základě analýzy finančních výnosů generovaných každým z návrhů.