Finance

Datum obchodování vs. datum vypořádání

Je-li použito účtování o datu obchodu, účetní jednotka vstupující do finanční transakce ji zaznamená v den, kdy účetní jednotka vstoupila do transakce. Pokud je použito účtování o datu vypořádání, účetní jednotka před záznamem transakce počká do data, kdy byl cenný papír doručen. Tento časový rozdíl může mít významný dopad na účetní závěrku firmy, protože účtování o datu obchodu může mít za následek objevení se investice v rozvaze za jeden měsíc, zatímco účtování o datu vypořádání může pozdržet záznam aktiva až do následujícího měsíce.

Účetnictví podle data obchodu poskytuje uživatelům finančních výkazů organizace nejaktuálnější znalosti finančních transakcí, které lze použít pro účely finančního plánování. Účtování o datu vypořádání je konzervativnější přístup, protože jeho výsledkem je zpoždění několika dní, než dojde k záznamu. To také znamená, že není nutné vycouvat z dříve zaznamenané transakce, pokud není dokončena. Použití data vypořádání dále znamená, že skutečná hotovostní pozice podniku je v účetních výkazech zobrazena přesněji.

Ať už se společnost rozhodne použít jakoukoli metodu, měla by tak činit důsledně. Výsledkem je spolehlivá úroveň prezentace v účetní závěrce.