Finance

Náklady na výměnu

Replacement cost je cena, kterou by účetní jednotka zaplatila za nahrazení stávajícího aktiva za současné tržní ceny obdobným aktivem. Pokud došlo k poškození příslušného aktiva, pak se náklady na výměnu vztahují k stavu před poškozením aktiva. Náklady na nahrazení aktiva se mohou lišit od tržní hodnoty konkrétního aktiva, protože aktivum, které by ho skutečně nahradilo, může mít různé náklady; náhradní aktivum musí vykonávat stejné funkce jako původní aktivum - nemusí to být přesná kopie původního aktiva.

Replační náklady jsou běžným pojmem používaným v pojistných smlouvách k pokrytí škod na majetku společnosti. Definice je zásadní, protože pojistitel se zavazuje zaplatit pojištěné jednotce náhradu nákladů krytých aktiv, pokud jsou tato aktiva poškozena nebo zničena.

Náklady na výměnu lze také použít k odhadu výše financování, které může být požadováno pro duplikování jiného podniku. Tento koncept lze použít ke stanovení jednoho z několika možných cenových bodů, které lze použít při formulaci navrhované ceny k výplatě akcionářům cílové společnosti v rámci akvizice.

Tento koncept se také používá při kapitálovém rozpočtování při formulování odhadů financování potřebného k nahrazení stávajících aktiv při jejich opotřebení.

Podobné podmínky

Náklady na výměnu se také nazývají hodnota náhrady.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found