Finance

Navýšení

Akrece je neustálé zvyšování výnosů a aktiv podniku v důsledku jeho pokračující expanze. K nárůstu může dojít v důsledku organického růstu nebo akvizice jiných subjektů. Akrece je také účetní termín, který odkazuje na zisk generovaný investorem po zakoupení dluhopisu se slevou. Držením dluhopisu až do jeho splatnosti investor postupně získává zisk z rozdílu mezi diskontovanou kupní cenou a nominální hodnotou dluhopisu.