Finance

Potvrzení o vkladu

Potvrzení o vkladu je potvrzení vystavené bankou vkladateli za hotovost a šeky uložené v bance. Informace zaznamenané na stvrzence zahrnují datum a čas, vloženou částku a účet, na který byly prostředky vloženy.

Doklad o vkladu je užitečný jako součást systému vnitřních kontrol souvisejících se zpracováním hotovosti. Když je potvrzení o vkladu vráceno z banky, mělo by být porovnáno s celkovou částkou hotovosti zaznamenanou v deníku peněžních příjmů pro daný den. Pokud je celková částka v deníku peněžních příjmů vyšší než částka potvrzení o vkladu, znamená to, že osoba, která převezla prostředky do banky, mohla část prostředků během přepravy ukradnout. Je také možné, že bankovní pokladník udělal administrativní chybu při počítání přijaté hotovosti a šeků.

Tato kontrola funguje, pouze pokud osoba přepravující hotovost a šeky do banky nemá povoleno zaznamenávat hotovostní transakce v účetním systému. Jinak by mohl změnit částky zaznamenané v účetním systému a skrýt tak jakoukoli následnou krádež.

Potvrzení o vkladu se nepoužívá, když banka přijímá šeky prostřednictvím schránky. Pokladník místo toho může přejít na web banky a stáhnout si informace o povaze šeků, které banka obdrží.

Podobné podmínky

Potvrzení o vkladu je také známé jako vkladový lístek.