Finance

Výstupní hodnota

Výstupní hodnotou je výnos, pokud by mělo být prodáno aktivum nebo podnik. Tato odhadovaná částka je považována za nejspolehlivější, pokud jsou výnosy odvozeny od nezávislé třetí strany v transakci za obvyklých tržních podmínek, kde se prodej nespěchá.