Finance

Definice výnosů z nákupu a povolenek

Nákupní přiznání a povolenky je účet, který je spárován s účtem nákupu v systému periodické inventury a kompenzuje jej. Účet obsahuje odpočty z nákupů za zboží vrácené dodavatelům a také odpočty povolené dodavateli u zboží, které se nevrací. Tento protiúčet snižuje celkovou částku provedených nákupů, což také snižuje konečný zůstatek zásob.