Finance

Výdělek ceny několikanásobný

Násobek cenového výdělku porovnává zisk na akcii vykázaný společností s tržní cenou jejích kmenových akcií. Tento násobek používají investoři k posouzení toho, jak drahý je podíl na akciích společnosti. Během klesajícího trhu mají celkové násobky cenových výnosů tendenci klesat u akcií všech společností, s opačným vývojem při expanzi ekonomiky.

Investoři mají tendenci zvyšovat ceny akcií, což zvyšuje výnosy z cen mnohonásobně, pokud se v budoucnu očekává vyšší zisk, i když emitující subjekt aktuálně nevykazuje vyšší zisk na akcii. K tomu může dojít, když je vydán nebo oznámen slibný nový produkt nebo služba. Násobek se také může zvýšit, když vykázaný zisk na akcii překročí očekávání analytiků. Naopak je větší pravděpodobnost, že násobek poklesne za některé z následujících okolností:

  • Firma hlásí neuspokojivé výdělky
  • Konkurent uvolní produkt, který bude přímo konkurovat produktům společnosti
  • Obchodní bariéry s jinou zemí jsou odstraněny, což zvyšuje riziko cenové konkurence
  • Na společnost je podána žaloba s potenciálně vysokou výplatou

Ve všech příkladech existuje náznak, že budoucí zisk na akcii bude klesat.