Finance

Definice variabilních nákladů

Variabilní náklady jsou náklady, které se liší v závislosti na objemu výroby nebo množství poskytovaných služeb. Pokud není poskytována žádná výroba ani služby, neměly by existovat žádné variabilní náklady. Pokud výroba nebo služby rostou, měly by se také zvýšit variabilní náklady. Příkladem variabilních nákladů je pryskyřice používaná k výrobě plastových výrobků; pryskyřice je klíčovou součástí plastového výrobku, a tak se mění v přímém poměru k počtu vyrobených jednotek. Pro výpočet celkových variabilních nákladů je vzorec:

Celkové množství vyrobených jednotek x Variabilní náklady na jednotku = Celkové variabilní náklady

Přímé materiály jsou považovány za variabilní náklady. Přímá práce nemusí být variabilními náklady, pokud není práce přidávána nebo odečítána z výrobního procesu při změně objemu výroby. Většina typů režijních nákladů se nepovažuje za variabilní náklady.

Součet všech výrobních režijních nákladů a variabilních nákladů je celková cena vyrobených produktů nebo poskytnutých služeb.

Pokud má společnost ve své nákladové struktuře velký podíl variabilních nákladů, pak se většina jejích výdajů bude lišit v přímém poměru k výnosům, takže může lépe zvládnout útlum podnikání než společnost, která má vysoký podíl fixních nákladů.