Finance

Kontrolovatelné náklady

Kontrolovatelné náklady jsou ty náklady, které lze krátkodobě změnit. Přesněji řečeno, náklady jsou považovány za kontrolovatelné, pokud rozhodnutí o jejich vzniku spočívá na jedné osobě. Pokud se místo toho na rozhodnutí rozhoduje více jednotlivců, pak nelze náklady kontrolovat z pohledu žádného jednotlivce. Také pokud organizaci stanoví náklady třetí strana (například daně), tyto náklady se nepovažují za kontrolovatelné. Příklady kontrolovatelných nákladů jsou:

  • Reklamní

  • Bonusy

  • Přímé materiály

  • Dary

  • Poplatky a předplatné

  • Kompenzace zaměstnanců

  • Kancelářské potřeby

  • Výcvik

Rubem kontrolovatelné ceny je fixní cena, kterou lze změnit pouze po dlouhou dobu. Příkladem fixních nákladů je nájem a pojištění.

Cena může být nekontrolovatelná na nízké úrovni organizace, protože frontový manažer není oprávněn náklady nést nebo zastavit. Tuto pravomoc však může dostat vyšší manažer. Je tedy možné, aby náklady byly kontrolovatelné na vyšších úrovních organizace a nekontrolovatelné níže. Například rozhodnutí platit za školení zaměstnanců může spočívat na viceprezidentovi, a nikoli na místním vedoucím oddělení, takže náklady jsou kontrolovatelné pro viceprezidenta, nikoli však pro vedoucího oddělení.