Finance

Postup účtování

Účetní postup je standardizovaný proces, který se používá k výkonu funkce v rámci účetního oddělení. Příklady účetních postupů jsou:

  • Vydávejte fakturace zákazníkům

  • Plaťte faktury od dodavatelů

  • Výpočet mezd pro zaměstnance

  • Vypočítejte odpisy stálých aktiv

  • Odúčtovat dlouhodobá aktiva

  • Proveďte bankovní smíření

Účetní postup je navržen tak, aby účinně dokončil funkci, a zároveň obsahuje dostatečné kontroly ke zmírnění rizika ztráty. Postup může být také vyvinut jako školicí nástroj pro zaměstnance, kteří si mohou dokument prohlédnout, aby porozuměli nové práci.