Finance

Prémie za dluhopisy splatné

Poplatek za splatné dluhopisy je přebytečná částka, o kterou jsou dluhopisy vydávány, nad jejich nominální hodnotu. Toto je klasifikováno jako závazek a je amortizováno na úrokové náklady po zbývající dobu životnosti dluhopisů. Čistým účinkem této amortizace je snížení výše úrokových nákladů spojených s dluhopisy.

Prémie nastává, když je tržní úroková sazba nižší než uvedená úroková sazba dluhopisu. V takovém případě jsou investoři ochotni za dluhopis připlatit, což vytváří prémii. Zaplatí více, aby vytvořili efektivní úrokovou sazbu, která odpovídá tržní sazbě.

Například se prodává dluhopis se stanovenou úrokovou sazbou 8%. V té době je tržní sazba nižší než 8%, takže investoři platí za dluhopis 1100 USD, nikoli jeho nominální hodnotu 1000 USD. Přebytek 100 USD je klasifikován jako prémie ze splatných dluhopisů a je amortizován do nákladů po zbývající 10letou životnost dluhopisu. V té době zaznamenaná částka dluhopisu poklesla na nominální hodnotu 1 000 USD, což je částka, kterou emitent vyplatí investorům.