Finance

Ostatní aktiva

Jiná aktiva jsou seskupení účtů, která jsou uvedena jako samostatná řádková položka v rozvaze v sekci aktiv. Tato řádková položka obsahuje drobná aktiva, která se přirozeně nehodí do žádné z hlavních kategorií aktiv. Příklady těchto vedlejších aktiv jsou:

  • Zálohy zaměstnancům
  • Náklady na vydání dluhopisů
  • Odložená daňová pohledávka
  • Předplacené výdaje