Finance

Rozdíl mezi odesílatelem a příjemcem

Proces odeslání zahrnuje odeslání zboží od odesílatele příjemci. Příjemce má za úkol poté prodat zboží nezávislé třetí straně. Dokud nedojde ke konečnému prodeji, odesílatel si nadále ponechává vlastnictví zboží. Umělec má například dohodu o prodeji svých obrazů s galerií. Umělec je odesílatel a galerie je příjemce. Když galerie prodává obraz, převádí se vlastnictví z umělce na kupujícího obrazu. Kupující zaplatí galerii za obraz, galerie získá provizi a zbývající částku předá umělci. To má za následek následující rozdíly mezi těmito dvěma entitami:

  • Přepravní doklady. Odesílatel je odesílatel a příjemce je příjemce.

  • Vlastnictví. Odesílatel je původním vlastníkem zboží, zatímco příjemcem může být jednoduše agent, který ve skutečnosti nepřijímá vlastnictví zboží. To znamená, že odesílatel vede záznamy o zasílaném inventáři ve svých knihách, dokud nebude zboží nakonec prodáno třetí straně.

  • Způsob platby. Odesílatel si ponechává vlastnické právo ke zboží, dokud nedostane platbu od příjemce.