Finance

Vyhodnocené vyúčtování vyúčtování

Vyhodnocené vyúčtování příjmu je ujednání, ve kterém platby dodavatelům vycházejí spíše z přijatých množství než z faktury dodavatele. Platba dodavateli je založena na počtu přijatých jednotek a ceně za jednotku uvedenou v autorizační nákupní objednávce. Tento přístup je výrazně efektivnější než proces splatnosti tradičních účtů, ale vyžaduje vysoký stupeň koordinace mezi dodavatelem a kupujícím.

Vyhodnocené vyúčtování vyúčtování má následující výhody:

  • Eliminuje velkou část aktivity bez přidané hodnoty spojené s funkcí závazků.

  • Mezi fakturovanou částkou na dodavatelské faktuře a částkou přijatou nejsou žádné rozdíly, protože neexistuje žádná dodavatelská faktura.

  • Platby jsou obvykle elektronické, takže se nevystavují žádné šeky.

  • Proces lze do značné míry automatizovat.

  • Vzhledem k úrovni automatizace se dodavatelé mohou spolehnout na konzistentnější platby.