Finance

Ručení

Ručení představuje kontrolu listinných důkazů, aby se zjistilo, zda řádně podporují záznamy provedené v účetních záznamech. Auditor se například zabývá zkoumáním přepravního dokladu, aby zjistil, zda podporuje částku prodeje zaznamenanou v prodejním deníku. Ručení může fungovat dvěma směry. Auditor může například sledovat skutečné položky zásob zpět do účetních záznamů, aby zjistil, zda jsou položky správně zdokumentovány, nebo začít se záznamy zásob a sledovat zpět do regálů skladu, aby zjistil, zda inventura existuje.

Při provádění voucheru auditor hledá případné chyby v částce zaznamenané v účetních záznamech a zajišťuje, aby byly transakce zaznamenány na správných účtech. Auditor rovněž ověřuje, že transakce byly řádně autorizovány.

Když vouching odhalí chybu, může auditor potřebovat zvětšit velikost kontrolovaného vzorku, aby získal jistotu, že systém funguje správně. Alternativou je zapojení do různých auditorských postupů.