Finance

Externí ovládání

Externí kontrola je akce přijatá externí stranou, která má dopad na řízení podniku. Vláda by například mohla uzákonit zákon, který zakazuje firmě používat diskriminační náborové praktiky. Nebo by společnost mohla svým dodavatelům uložit audity, aby se ujistila, že dodržují minimální pracovní standardy.