Finance

Pořizovací cena

Pořizovací cena se týká nákladů na nákup aktiva. Mezi tyto náklady patří náklady na dopravu, daně z obratu a celní poplatky a také náklady na přípravu, instalaci a testování stránek. Při nabývání majetku mohou pořizovací náklady zahrnovat geodetické práce, uzavírací poplatky a splácení zástavních práv. Tato částka se považuje za účetní hodnotu aktiva.

Termín může také odkazovat na náklady na získání nového zákazníka. Mezi tyto náklady patří marketingové materiály, provize, nabízené slevy a návštěvy prodejců.