Finance

Licenční úrok

Úrok z licenčních poplatků je úrok udržovaný na výstupu z nemovitosti, když vlastník práv na nerostné suroviny uzavře leasingovou smlouvu. Úrok z licenčních poplatků opravňuje vlastníka práv na nerostné suroviny získat část vyprodukovaných nerostů nebo část hrubého výnosu z prodané produkce. Držitel licenčního poplatku je odpovědný za veškeré daně z výroby nebo odchodného spojené s podílem držitele na produkci. Držitel licenčního poplatku obvykle není odpovědný za náklady na průzkum, vývoj a výrobu pronajatého majetku, takže licenční podíl je považován za neprovozní podíl.