Finance

Plánování zisku

Plánování zisku je soubor opatření přijatých k dosažení cílové úrovně zisku. Tyto akce zahrnují vývoj vzájemně propojené sady rozpočtů, které se zahrnou do hlavního rozpočtu. Řídící tým upraví informace v této sadě rozpočtů tak, aby dospěl ke kombinaci akcí potřebných k dosažení cílové úrovně zisku. Proces plánování může zahrnovat značné množství analýzy typu „co kdyby“, abychom zjistili, co se stane s projektovanými zisky v různých scénářích.

Při správném zacházení s důrazem na vytváření realistických odhadů může plánování zisku přesně určit konkrétní akce, které je třeba podniknout, aby bylo možné dosáhnout cíle zisku. Například:

  • Zvýšit investice do vývoje nových produktů za účelem zvýšení prodeje nových produktů

  • Rozbalte oblasti, ve kterých se stávající produkty prodávají

  • Zaměřte se na oblasti klesajícího prodeje, kde má největší smysl eliminovat produkty nebo snížit náklady

  • Podnikněte kroky ke zmírnění rizik, která by jinak mohla vést k neobvykle velkým ztrátám

  • Zaměřte se na úzká místa a zvyšte produktivní kapacitu podniku

Výsledkem plánu mohou být provozní a finanční problémy, které je třeba řešit. Může být například nutné zvýšit počet zaměstnanců v určitých oblastech, což zase bude vyžadovat více kancelářských prostor a počítačového vybavení. Dále může expanze podnikání vyžadovat více financování, ať už ve formě dluhu nebo vlastního kapitálu.

Plánování zisku je účinné pouze tehdy, pokud řídící tým sleduje akční položky uvedené v plánu. Plánování zisku je až příliš často pouze každoročním cvičením, kterému se vedení věnuje, ale na které nenavazuje. Plánování zisku musí být také znovu navštíveno, kdykoli dojde k významné změně obchodních podmínek, která zneplatní výsledky starého plánu. Jinak se vedení bude i nadále řídit starými směrnicemi, které v novém prostředí nemají žádný význam.