Finance

Nepřímé výrobní náklady

Nepřímé výrobní náklady jsou výrobní náklady, které nelze přímo spojit s vyrobenou jednotkou. Příkladem těchto nákladů jsou zásoby, odpisy, veřejné služby, mzdy za dohled nad výrobou a údržba strojů. V rámci finančního výkaznictví jsou nepřímé výrobní náklady agregovány do skupiny režijních nákladů a přiřazeny k počtu jednotek vyrobených ve vykazovaném období; výsledkem bude určitá kapitalizace těchto nákladů do inventárního aktiva.

Podobné podmínky

Nepřímé výrobní náklady se také nazývají režijní náklady a výrobní režie.