Finance

Likvidace dividendy

Likvidační dividenda je rozdělení hotovosti nebo jiného majetku akcionářům se záměrem ukončit podnikání. Tato dividenda je vyplacena po vyrovnání všech závazků věřitele a věřitele, takže výplata dividendy by měla být jednou z posledních akcí před uzavřením podnikání. Likvidační dividendy se obvykle vyplácejí, pokud vlastníci podniku nevěří, že generuje přiměřený výnos, nebo že trh neukládá dostatečnou prodejní cenu celému podniku. Další možností je, že vlastníci již nechtějí být zapojeni do řízení firmy, a proto ji chtějí řádně ukončit.

Likvidační dividenda je v podstatě návratem původního kapitálu investorů, plus nebo mínus veškerý zbytkový nerozdělený zisk nebo zadržené ztráty (v daném pořadí) z podnikání.