Finance

Fond dluhové služby

Fond dluhových služeb je hotovostní rezerva, která se používá k výplatě úroků a splátek jistiny u určitých typů dluhů. Cílem existence fondu dluhových služeb je snížit riziko dluhového cenného papíru pro investory, což je pro ně zatraktivňuje a také snižuje efektivní úrokovou sazbu potřebnou k prodeji nabídky. Spojuje však část hotovosti, kterou emitent dluhu obdrží z nabídky dluhů, takže ji nelze použít na užitečnější investice.