Finance

Jak vypočítat účetní hodnotu vlastního kapitálu

Účetní hodnota je částka, kterou by investoři teoreticky dostali, kdyby byly všechny závazky společnosti odečteny od všech aktiv společnosti; zbývá tak zbývající částka k dispozici pro distribuci investorům. Koncept se používá ke stanovení minimální částky, za kterou by podnik měl mít hodnotu, kterou lze považovat za nejnižší cenu, za kterou by se měl obchodovat součet jeho akcií. Účetní hodnota koncepce vlastního kapitálu není zcela platná, protože nezohledňuje nedoložená aktiva a pasiva, a rovněž předpokládá, že tržní hodnoty aktiv a pasiv odpovídají jejich účetní hodnotě, což nemusí nutně platit.

Existuje několik variant, jak vypočítat účetní hodnotu vlastního kapitálu, a to:

  • Klasický přístup. Jednoduše odečtěte závazky od aktiv, abyste dosáhli účetní hodnoty.

  • Upraveno podle času. Aktiva mají nižší hodnotu, pokud musí být v krátkodobém horizontu zlikvidována, a mají vyšší hodnotu, pokud může prodejce dlouhodobě maximalizovat prodejní cenu. Posuzujte tedy aktiva spíše na základě jejich dlouhodobé likvidační hodnoty než na jejich okamžitých cenách „požárního prodeje“.

  • Koncept nepřetržité činnosti. Pokud se předpokládá, že podnik je dlouhodobě v činnosti, jeho aktiva mají větší hodnotu, protože je využívá k vytváření dalších podniků.

  • Koncept bankrotu. Pokud je podnik v úpadkovém řízení, může pravděpodobně vyjednat nižší částky splátek na všechny zbývající závazky a může být schopen ukončit některé smlouvy, které by jinak vedly k vytvoření dalších závazků v průběhu času. Úpadek však téměř vždy vylučuje veškerý kapitál, takže pro investory neexistuje žádná zbytková účetní hodnota, která by byla zaplacena.

Koncept účetní hodnoty kapitálu se zřídka používá jako ocenění v rámci podniku. Nejběžnější aplikace je pro investory na akcii, když se hodnotí cena, za kterou se veřejně vlastněná společnost prodává.